Blog Archives

Categories

12 marca 2013 - Możliwość komentowania Szwarc Design

Termoformierka próżniowa do użytku domowego
Vacuum Thermoforming device for your household
została wyłączona

Szwarc Design

Termoformierka próżniowa do użytku domowego
Vacuum Thermoforming device for your household

 
 

 

Nasze działania w przypadku powyższego urządzenia należy określić mianem kompleksowych, gdyż zajęliśmy się wszystkim od podstaw. Opracowaliśmy więc nie tylko wygląd produktu, ale także sposób jego działania. Stworzyliśmy projekt elektroniki, a także podęliśmy się realizacji prototypu i jego komunikacji wizualnej. Największym wyzwaniem przy realizacji tego projektu było przeniesienie technologii dotąd stosowanej wyłącznie w przemyśle, na użytek klienta indywidualnego. Urządzenie daje bowiem możliwość wykonywania obiektów z tworzyw sztucznych w warunkach domowych. Skierowane jest do hobbystów, jubilerów, małych pracowni projektowych. Może służy jako narzędzie edukacyjne np. dla uczelni technicznych, gdyż pokazuje przebieg procesu termoformowania. Ponadto mogą z niego skorzystać chociażby mikroprzedsiębiorcy, wykorzystując je do produkcji elementów obudów produktów lub opakowań z tworzyw sztucznych.
Our actions in the case of the device above should be described as comprehensive, since we started to deal with everything from scratch. We developed not only the product?s appearance, but also the manner of its operation. We designed the electronics, as well as we did the realization of the prototype and its visual communication. The biggest challenge in this project was to transfer technology used so far only in industry, to the benefit of an individual customer. The device provides the possibility of making plastic products at home. It is aimed at hobbyists, jewelers, small design studios. It can also serve as an educational tool, e.g. for technical universities, because it shows the process of thermoforming. Moreover, it can be used by even micro-entrepreneurs, using it for the production of casing products and plastic packaging.

 

Wiele naszych realizacji, podobnie jak urządzenie do termoformowania, niesie ze sobą wyzwanie jakim jest stworzenie możliwe ergonomicznego urządzenia. W przypadku tego projektu zadbać musieliśmy m.in. o bezpieczeństwo pracy przy wysokich temperaturach oraz o maksymalne jej uproszczenie poprzez zapewnienie intuicyjności i ograniczenie kroków w procesie tworzenia termoformowanych materiałów. Jednym z naszych głównych założeń była mobilność i łatwość w przechowywaniu, dlatego urządzeniu nadaliśmy formę laptopa/walizki. Podzielone jest na trzy strefy: grzewczą (z promiennikami podczerwieni; oznaczona ostrzegawczo na czerwono), sterowania z dotykowym ekranem oraz tabelą temperatur dla różnych tworzyw oraz grubości oraz próżni ? gdzie następuje tzw. odciąg powietrza (zapewniony przed podłączany do urządzenia odkurzacz). Całość otacza ramka z uchwytami, w której przekłada się tworzywo pomiędzy strefą grzewczą, a próżnią.
Many of implementations, similarly to the thermoforming device, pose a challenge which is to create a possibly most ergonomic device. In the case of this project, we had to take care of the safety of working at high temperatures and making it as simple as possible by providing intuitive use and reducing the steps necessary in the process of creating thermoformed materials. One of our main goals was the mobility and ease of storage, which is why we put the device into the form of a laptop or suitcase. It is divided into three zones: heating (with IR illuminators, marked in the warning red), the control with a touch screen and a temperature table for different materials and thicknesses, and vacuum - where the so-called air exhaust takes place (provided by a connected vacuum cleaner). The whole device is surrounded by a frame with handles, in which the plastic is moved between the heating zone and the vacuum.

 

 

Published by: admin in Realizacje, Wzornictwo przemysłowe

Comments are closed.
Top