26 grudnia 2018 - No Comments!

Scrie cate trei exemple de verbe care sa exprime starea

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. Terra Magazin) 2 x 2 p. anul FCM 2015 – 2016probă scrisă limba şi Literatura românăsimulare toate subiectele sunt obligatorii. Opresc aicea Pasul şi Îmi dezleg privirea, Când prin amurg se-nalţă, visând nemărginirea, DIN fiecare casă un crin Înalt de FUM. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. Viitorii absolvenți de gimnaziu au avut de rezolvat Două subiecte, iar timpul de lucru a fost de Două Ore. Explică rolul virgulei DIN secvenţa O, vârf de Deal! Ion Pillat, Vârful dealului) A. Redactează, în 150 – 250 de cuvinte, o compunere în Care să relatezi o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unei excursii. Timpul de lucru efectiv este de 2 Ore. Construieşte o Frazier formată DIN Două Propoziţii, în Care să existe o propoziţie subordonată subiectivă având ca Termen Regent verbul a alcătui. La ponctul B s-a cerut redactarea unei compuneri de 150-250 de cuvinte în Care să se motiveze apartenența la espèce a pastelului "Vârful dealului" de ion pillat.

Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul DIN texte al Lista subliniate: sforţare, înceata şi sclipesc. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificaţia versurilor: opresc aicea Pasul şi Îmi dezlegprivirea,/Când prin amurg se-nalţă, visând nemărginirea,/DIN fiecare casă un crin Înalt de FUM. Cu-o singură sforţare-ncordând vânjosu-i umăr-un uriaş urcându-şi poverile ce-l strâng-pletosul Deal, DIN Vale sui cu VII şi crângCa să-şi revadă Ţara cu sate fără număr, Cu Casele: mioare, şi turlele: păstori, ce-au si PE verdea Câmpie argeşană, Cu Drumul ce-nsoţeşte înceata caravanăDe sălcii plângătoare şi plopi pribegitori; Ţinutul unde Seara DIN lunci şi DIN zăvoaie, ca şi argintul sprinten, Viu Apele sclipesc, şi unde clarul Cântec de clopot creştinescApropie Colina de-a cerului văpaie. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut pentru lucrare. Le principe de la protection de la propriété (Munţii Semenic, dognecei, locvei şi partea estică a munţilor almăjului) şi autohtonului Danube (în restul munţilor almăj) est un principe.

Published by: admin

Comments are closed.
Top