Blog Archives

Categories

7 stycznia 2014 - Możliwość komentowania Im-Produkcja

Kolekcja produktów małej architektury
Landscaping products collection
została wyłączona

Im-Produkcja

Kolekcja produktów małej architektury
Landscaping products collection

 


 

 

Dla firmy Im-Produkcja zajęliśmy się kompleksową realizacją działań z zakresu projektowania kolekcji małej architektury na 2014 rok. Zaprojektowaliśmy produkty, stworzyliśmy dokumentację wykonawczą oraz materiały graficzne na stronę internetową w postaci wizualizacji 3D. Efektem naszej pracy są siedziska miejskie, stojaki rowerowe, kubły miejskie, słupki grodzące ? wszystkie stworzone zgodnie z najnowszymi światowymi trendami obowiązującymi w projektowaniu małej architektury. Materiały użyte do ich produkcji to drewno oraz stal w różnych wariantach wykończenia. Klientowi zaproponowaliśmy zarówno rozwiązania budżetowe, jak i produkty segmentu premium. Istotną ich zaletą jest łatwość produkcji, dzięki czemu wytwarzanie jest ekonomiczne, a więc dostosowane do możliwości niewielkiej firmy. Co ważne, nasze projekty dostosowaliśmy do technologii produkcji oferowanych przez park maszynowy klienta oraz jego kooperantów. Wszystkie propozycje produktów charakteryzuje nowoczesna stylistyka, atrakcyjny wygląd oraz ergonomia i wygoda użycia. Zadbaliśmy również o wytrzymałość wyrobów tak, by były odporne na zmienne warunki atmosferyczne oraz wandalizm. Ponadto w przypadku stojaków rowerowych zastosowaliśmy dwupunktowy system mocowań, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo przypinanych do nich rowerów, oraz elastyczne tworzywo, które chroni rower przed uszkodzeniami mechanicznymi i zarysowaniem.
For the Im-production company we started a comprehensive implementation of activities related to the design of landscaping collection for 2014. We designed products, created executive documentation and graphic materials for the website in the form of a 3D visualization. The result of our work are municipal seats, bike racks, city trash buckets, fencing pillars - all of them designed according to the latest global trends in the design of landscaping. The materials used for their production are wood and steel in various finishes. The customer was presented with both budget and premium products solutions. Their important advantage is the ease of production, whereby the manufacturing process is economical, and therefore adapted to the small business capability. Importantly, our projects were adapted to the technology offered by the customer?s machinery as well as their suppliers. All offers of products are characterized by a modern style, attractive appearance and ergonomics and ease of use. We also took care of the product durability so that they are resistant to changing weather conditions and vandalism. Moreover, in the case of bicycle racks we used a two-point locking system, which significantly increases the safety of bicycles locked to them, and flexible material, which protects the bike from mechanical damage and scratches.

 

 
 


Published by: admin in Realizacje, Wzornictwo przemysłowe

Comments are closed.
Top