26 lipca 2016 - Możliwość komentowania Cryo Science – Cryo Penguin

Nowa generacja krioterapii lokalnej
A new generation of local cryotherapy
została wyłączona

Cryo Science – Cryo Penguin

Nowa generacja krioterapii lokalnej
A new generation of local cryotherapy

 

 

 
 

 

Cryo Penguin to nowej generacji urządzenie do lokalnej krioterapii, które wyróżnia się charakterystyczną linią wzorniczą, ergonomią oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa, a także ? co bardzo istotne ? niskim zużyciem azotu. Obudowa została zaprojektowana przez Szwarc Design tak, aby podkreślić bezpieczeństwo oraz klasę urządzenia (zbiornik z azotem został zakryty obudową). Jedną z największych innowacji, które zastosowaliśmy, jest oddzielenie urządzenia od butli. Warto tutaj zauważyć, że w konkurencyjnych produktach operator musi podjechać urządzeniem, wyciągnąć pustą butlę i włożyć do urządzenia pełną, która waży ok. 50 kg. Zarówno w całym ?Pingwinie?, jak i w butli, zastosowaliśmy jednak koła, by uniknąć takich niedogodności i uzyskać maksymalny komfort użytkowania. To ogromne usprawnienie szczególnie dla operatorów ? głównie kobiet, które do tej pory musiały przeprowadzać wymianę niejednokrotnie w dwie osoby w bardzo uciążliwy i nieergonomiczny sposób.
Cryo Penguin is a new generation device for local cryotherapy, which stands out due to its characteristic design elements, ergonomics and a high level of safety, and - very importantly - low nitrogen consumption. The case was designed by Szwarc Design in order to highlight the safety and the class of the device (nitrogen tank was covered by an enclosure). One of the major innovations that has been used, is to separate the unit from the cylinder. It is worth noting that in competitive products, the operator must drive the device, pull out the empty bottle and insert a nearly 50kg full one into the device. Both in the "Penguin", and in the bottle, we have used wheels to avoid these inconveniences and obtain maximum comfort. This is a huge improvement, especially for operators - especially women, who until now had to carry out the exchange often assisted by another person, which was very cumbersome and non ergonomic.

 
 

 

?Pingwin? posiada ekran dotykowy, który znajduje się na odpowiedniej wysokości dla operatora ? zarówno stojącego, jak i siedzącego. Ma także intuicyjny interface ułatwiający pracę. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w uchwyt ułatwiający jego transport. Generalnie z resztą, najwięcej uwagi poświęciliśmy wygodzie operatora, czyli osoby, która prowadzi zabiegi. Są to ? dodajmy ? najczęściej kobiety. I tak, wąż, którym prowadzone są opary azotu znajduje się na ramieniu aby zmniejszyć odczuwalną masę, którą musi operować terapeuta. Dodatkowo, ramie zostało wyposażone w balanser (działa jak zwijanie metra), który dodatkowo minimalizuje siły jakimi musi działać operator. Ponadto wąż zawsze wraca w swoje miejsce, co chroni go przed upadkiem i zniszczeniami mechanicznymi. Zakończony jest specjalnie zaprojektowanym i ergonomicznym uchwytem dostosowanym zarówno do dłoni kobiet, jak i mężczyzn. Znajduje się na nim podstawowe sterowanie ułatwiające pracę. Co ważne, rączka posiada diody laserowe, dzięki którym operator wie, w jakiej dokładnie odległości powinien prowadzić zabieg od skóry pacjenta.
"Penguin" has a touch screen which is located at the proper height for the operator - both when he or she is standing or sitting. It also has an intuitive interface for easy operation. Moreover, we have equipped the device with a handle for easy transportation. Generally, we have paid the most attention to the comfort of the operator, i.e. the person who runs the treatments. These are, by and large, mostly women. Thus, the hose which a nitrogen vapor goes through, is attached to an arm to minimize appreciable mass which has to be operated by a therapist. In addition, the arm has been equipped with a balancer (works rolling the meter measure ), which further minimizes the force which the operator must act with. In addition, the hose always retracts, which protects it from excessive wear and tear. It is tipped with a specially designed ergonomic handle that fits both the hand of woman or a man. It carries the basic control panel for an easy operation. Importantly, the handle has laser diodes, so that the operator knows exactly at what distance should the treatment be applied to the patient's skin.

 
 

 

 
 

 

Published by: admin in Bez kategorii

Comments are closed.
Top